جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

شيراز، ميدان امام حسين (فلکه ستاد)، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره2، طبقه8،
مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت


دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه سلامت اجتماعی کشور، خیابان امام خمینی روبه روی دانشگاه افسری امام علی، کوچه صابری، دبیرخانه سلامت
تلفن: 02166702001


ایمیل کنگره:
ssh1sums@gmail.com