اخبار

1397/08/12


رییس کنگره: دکتر کامران باقری لنکرانی
دبیر علمی: دکتر سیدحسن امامی رضوی، دکتر سولماز قهرمانی
دبیر اجرایی: آقای مهدی میلاد، آقای محمدرضا رحمانیان حقیقی1397/08/12


تاریخ های مهم:

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 27 آبان ماه 97

مهلت ثبت نام: پایان آبان 97

زمان برگزاری: 12 و 13 دی ماه 97
زمان اعلام نتایج داوری: 20 آذر97


1397/05/07


دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت

 

راهنمای نگارش چکیده مقاله:

1-     زبان چکیده مقاله: زبان چکیده انگلیسی یا فارسی می باشد

2-    چکیده انگلیسی شامل موارد زیر می باشد :

·        Background, Methods, Results,Conclusion.

3-    چکیده انگلیسی شامل موارد زیر می باشد :

مقدمه، روش کار، نتایج، نتیجه گیری

4-    حداقل 250 لغت و حداکثر 450 لغت

5-    حداقل 3 و حداکثر 5 کلید واژه

6-    اسامی نویسندگان به ترتیب اثرگذاری در طرح قید گردد، نام کامل کلیه  نویسندگان، وابستگی (affiliation)و پست الکترونیک الزامی است. قید نشانی پستی، تلفن ثابت و همراه در مورد فرد ارائه دهنده پوستر الزامی است.

نکات مهم:

v     به هیچ وجه نیازی به ارسال اصل مقاله نمی باشد،

v     با توجه به ارائه گواهی مقاله، تنها به یک نویسنده(ارائه دهنده مقاله )،حتماً ارائه دهنده مقاله مشخص گردد.لذا ذکر نام و نام خانوادگی ارائه دهنده مقاله، وابستگی(Affiliation)، پست الکترونیکی و تلفن ثابت و همراه ضروری است.

v     چکیده مقالات باید بدون رفرنس باشد.

v     در صورت عدم رعایت اصول فوق، خلاصه مقاله وارد پروسه داوری نخواهد شد.

 
1397/05/07


محور های کنگره

 شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت

قش عومل اجتماعی سلامت در سیاست گذاری سلامت

غنی سازی علوم پزشکی با علوم اجتماعی
سلامت اجتماعی ایرانیان در افق 1404 هجری شمسی


صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر