اخبار

1397/05/07


دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت

 

راهنمای نگارش چکیده مقاله:

1-     زبان چکیده مقاله: زبان چکیده انگلیسی یا فارسی می باشد

2-    چکیده انگلیسی شامل موارد زیر می باشد :

·        Background, Methods, Results,Conclusion.

3-    چکیده انگلیسی شامل موارد زیر می باشد :

مقدمه، روش کار، نتایج، نتیجه گیری

4-    حداقل 250 لغت و حداکثر 450 لغت

5-    حداقل 3 و حداکثر 5 کلید واژه

6-    اسامی نویسندگان به ترتیب اثرگذاری در طرح قید گردد، نام کامل کلیه  نویسندگان، وابستگی (affiliation)و پست الکترونیک الزامی است. قید نشانی پستی، تلفن ثابت و همراه در مورد فرد ارائه دهنده پوستر الزامی است.

نکات مهم:

v     به هیچ وجه نیازی به ارسال اصل مقاله نمی باشد،

v     با توجه به ارائه گواهی مقاله، تنها به یک نویسنده(ارائه دهنده مقاله )،حتماً ارائه دهنده مقاله مشخص گردد.لذا ذکر نام و نام خانوادگی ارائه دهنده مقاله، وابستگی(Affiliation)، پست الکترونیکی و تلفن ثابت و همراه ضروری است.

v     چکیده مقالات باید بدون رفرنس باشد.

v     در صورت عدم رعایت اصول فوق، خلاصه مقاله وارد پروسه داوری نخواهد شد.

 
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !