اخبار

1397/08/12


رییس کنگره: دکتر کامران باقری لنکرانی
دبیر علمی: دکتر سیدحسن امامی رضوی، دکتر سولماز قهرمانی
دبیر اجرایی: آقای مهدی میلاد، آقای محمدرضا رحمانیان حقیقینظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !