تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیرخانه

شيراز، ميدان امام حسين (فلکه ستاد)، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره2، طبقه8،
مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت


ایمیل کنگره:
ssh1sums@gmail.com